Castellano English Deutsch

Viticultura Ecològica

Adob verd

En aquesta secció:

Els inicis ecològics

Tots els vins produits per Albet i Noya són controlats pel CCPAE (Consell Català de la la Producció Agrària Ecològica). És un òrgan de control públic adscrit a la Subdirecció General d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Està dotat d'un cos d'inspecció i certificació que s'encarrega de vetllar pel compliment de la normativa Europea 2092/91 referent a productes ecològics.

La característica principal del raïm conreat ecològicament és la manca de residus i l'optim estat sanitari. Si a més s'afegeix un cultiu que cerca baixos rendiments, no sols es prima la qualitat, sinó que es fa més sostenible el cultiu ecològic en trobar-se els ceps més resistents a possibles plagues. La normativa que regeix el cultiu ecològic exclou tot tipus de tractaments amb productes quimicosintètics (herbicides, pesticides i adobs).

A Can Vendrell s'aplica els tractaments següents:

En lloc de l'ús d'adobs químics, es fan servir adobs verds. La matèria orgànica reciclada dels residus del celler compostats i els sarments dels ceps triturats mantenen l'equilibri del sòl. Cada tardor es sembra una barreja de cinc herbes entre les fileres de les vinyes que aporten un equilibri de nitrogen, carboni i cel·lulosa. Aquestes herbes es tallen a la primavera i passats unes quinze dies per compostar-se, s'incorpora als sòls com a adob verd.

Tot i que la normativa encara permet l'ús del sulfat de coure - el tradicional caldo bordelés - a Can Vendrell es fa servir l'hidròxid cúpric, que té un contingut més baix de coure i és més actiu a dosis més baixes. Tot i així, cada cop més, estem substituint aquests tractaments per preparats biodinàmic a base d'argiles sulfurades, extractes d'equiset, ortigues i algues marines. Aquests preparats s'han demostrat la seva utilitat no sols en tractaments contra el mildiu sinó que a més ajuda indirectament a prevenir l'aparició de botritis.

En els tractaments contra l'oïdi es permet l'ús del sofre. Segons l'època de l'any i la temperatura ambient, es fan tractaments amb sofre líquid (en suspensió), sofre mullable, o bé en pols. Per combatre el cuc del raïm, s'aplica un tractament anomenat de confusió sexual, a les papallones de "lobesia botrana" i hem col·laborat en la major implantació d'algunes de les 17 especies de ratpenats que habiten a la zona.

En tots els tractaments en el cultiu ecològic, la vigilància i l'importància d'aplicar el tractament en el moment precis és primordial. Per assegurar que els tractaments arribin als raïms, i la seva adequada ventilació i exposició al sol, es realitza una poda en verd per treure els pàmpols sobrants. La poda en verd es fa també per millorar la qualitat del raïm ja que en rebre més llum del sol, la pell del raïm fa més pigments i per tant el vi tindrà més color i tanins més madurs. Finalment en el moment de la verema, es tria el raïm al mateix cep per assegurar que només els raïms més sans entren al celler.

Aquests tractaments poden encarir el cost del cultiu ecològic en un 10% per sobre l'agricultura convencional.

A Albet i Noya cerca permanentment noves varietats i maneres de treballar. Actualment s'està experimentant amb set varietats pre-fil·loxèriques amb una plantació de 500 ceps de cada varietat. Es busca varietats que hagin sobreviscut de forma natural, indicant una alta resistència natural a les malaties. Es busca qualitat organolèptica i ecològica. Els primers indicis apunten dues varietats amb moltes possibilitats de futur. També s'impulsa a través de l'Incavi, la creació i selecció de varietats pròpies amb major resistència a tota mena de paràsits i que a més siguin qualitatives.